Praktik på Skanska

Vi tror att verkligheten är den bästa skolan. Därför är praktiken en viktig del i din utbildning och en fantastisk möjlighet att uppleva ett pågående byggprojekt från insidan.

Testa det du lär dig i skolbänken ute i verkligheten

 

Praktiken hjälper dig att förstå byggprocessen och hur ett byggprojekt kan drivas. Praktiken ger dig ett steg in i arbetslivet redan under skoltiden eftersom du praktiserar på något av Skanskas pågående byggprojekt.

Du gör din praktik på Skanska

 

Du gör din praktik på ett projekt på Skanska, vilket kan innebära att du bor på en annan ort under praktiken. Skanska har verksamhet på 234 orter i Sverige och driver cirka 3000 projekt per år. All praktik genomförs i Sverige. Praktiktiden motsvarar upp till fem veckor fördelade på årskurs 2 och 3.

Du får en handledare och deltar i projektets dagliga arbete. Du kan även få uppgifter från skolan, exempelvis att kolla upp hur miljöarbetet ser ut eller undersöka vilka olika grupper och ledarstilar som finns på projektet.

Det är arbetsplatsens arbetstider som gäller

 

Praktiken räknas i skoltimmar men översätts till 40-timmarsvecka. Så länge skolan inte har något teoretiskt uppdrag för dig, är det arbetsplatsens arbetstider som gäller. Detta innebär att en vanlig skolvecka, då du är schemalagd cirka 25 timmar blir 40 praktiktimmar.

Ersättning för mat, resor och boende

 

Under praktiken får du lunchersättning från skolan men ordnar lunchen själv. Om det inte går att ordna en praktikplats nära din hemort, står skolan för resekostnader till och från din praktikplats samt eventuell boendekostnad.


Teknikprogrammet med inriktning samhällsbyggande och miljö

Vårt unika teknikprogram ger dig en bred bas att stå på oavsett vad du väljer att göra efter studenten. Här kan du välja mellan arkitektur- eller byggteknisk profil i vår utbildning.

Möt våra elever

Om du tycker om tekniska ämnen och matematik är Skanskagymnasiet en utbildning för dig. Hos oss får du blanda teori med praktik i en hemtrevlig och personlig miljö. Här berättar några av våra elever varför de är så nöjda med Skanskagymnasiet.

Ansökan är öppen!

För att söka till Skanskagymnasiets fjärde tekniska år behöver du fylla i vårt ansökningsformulär.