Teknikprogrammet

Praktik på Skanska

Lärling på Skanska, hjälmförsedd ung man

Vi tror att verkligheten är den bästa skolan. Därför är praktiken en viktig del i din utbildning och en fantastisk möjlighet att uppleva ett pågående byggprojekt från insidan.

Praktiken hjälper dig att förstå byggprocessen och hur ett byggprojekt kan drivas. Praktiken ger dig ett steg in i arbetslivet redan under skoltiden eftersom du praktiserar på något av Skanskas pågående byggprojekt.

Du gör din praktik på Skanska

Du gör din praktik på ett projekt på Skanska, vilket kan innebära att du bor på en annan ort under praktiken. Skanska har verksamhet på 234 orter i Sverige och driver cirka 3000 projekt per år. All praktik genomförs i Sverige. Praktiktiden motsvarar upp till fem veckor fördelade på årskurs 2 och 3.

Du får en handledare och deltar i projektets dagliga arbete. Du kan även få uppgifter från skolan, exempelvis att kolla upp hur miljöarbetet ser ut eller undersöka vilka olika grupper och ledarstilar som finns på projektet.

Arbetsplatsens arbetstider gäller

Praktiken räknas i skoltimmar men översätts till 40-timmarsvecka. Så länge skolan inte har något teoretiskt uppdrag för dig, är det arbetsplatsens arbetstider som gäller. Detta innebär att en vanlig skolvecka, då du är schemalagd cirka 25 timmar blir 40 praktiktimmar.

Lunch- och resekostnader

Under praktiken får du lunchersättning från skolan men ordnar lunchen själv. Om det inte går att ordna en praktikplats nära din hemort, står skolan för resekostnader till och från din praktikplats samt eventuell boendekostnad.

Praktik och provanställning

Efter det fjärde tekniska året på Skanskagymnasiet är de färdiga gymnasieingenjörer och redo för arbetslivet. Gabriella Holubec och Albin Jerse är två av eleverna som fått en unik möjlighet att påbörja sin resa som medarbetare på Skanska.

Tillbaka till toppen