Din väg in på Skanska

Läs ett fjärde tekniskt år på Skanskagymnaiset och få möjligheten att jobba på Skanska efter examen!

TE4: Skanskas gymnasieingenjörsprogram

 

Har du läst en teknik på gymnasiet och är redo för att ta klivet in i din karrär. Det fjärde tekniska året på Skanskagymnasiet är en yrkesutbildning. Allt du lär dig under året syftar till att du ska kunna gå direkt ut i arbetslivet efter yrkesutbildning och du blir gymnasieingenjör efter examen.

 

Vårt mål är att du som läser ett fjärde år på hos oss ska bli erbjuden jobb som biträdande arbetsledare när du är klar med dina studier. Godkända betyg, goda värderingar och praktikomdömen ligger till grund för erbjudande om provanställning på Skanska. Vi har riksintag och här går möter du elever från hela Sverige. 

Fjärde tekniska året - vägen direkt ut i arbetslivet

Ansökan öppnar i mars 2024

Utbildningens innehåll

 

Det fjärde tekniska året på Skanskagymnasiet har inriktningen produktionsledning inom bygg och anläggning. Du läser 900 gymnasiepoäng, varav minst 300 poäng, d.v.s. 12 veckor, är yrkespraktik. Utbildningen har en samhällsbyggande profil där du fördjupar dig i byggteknik, byggprocessen, produktionsledning samt produktionsplanering. Efter avslutade studier får du en gymnasieingenjörsexamen med profilen samhällsbyggande och utgång produktionsledning.

Behörighet att söka fjärde tekniska året

 

Du är behörig att söka till det fjärde tekniska året om du tagit gymnasieexamen från teknikprogrammet. Från och med 2018 behöver du även ha läst kurserna Arkitektur Hus och Byggnadsverk, eller ha motsvarande kunskaper, för att vara behörig att söka till det fjärde året på Skanskagymnasiet.

Du kan påbörja det fjärde året terminen efter att du har avslutat utbildningen på teknikprogrammet eller senast det kalenderår du fyller 22 år.

Detaljerad kursplan

 

Gemensamma ämnen 300 p

  • Gymnasieingenjören i praktik 200 p
  • Examensarbete 100 p

 

Profilgemensamma ämnen 100 p

  • Byggprocessen 100 p

 

Produktionsledning - Bygg och anläggning 500 p

  • Rit- och mätningsteknik 100 p
  • Planering före byggstart 100 p
  • Byggstyrning 100 p
  • Teknik - specialisering 100 p
  • BIM-samordning 100 p
  • APL (arbetsplatsföragt lärande) 300 p

 

Kursplanen kan komma att ändras.


Direkt ut i arbetslivet

Clara går teknikprogrammets fjärde år på Skanskagymnasiet i Växjö. I en artikel berättar hon om hur det är att göra praktik på en byggarbetsplats och om sina framtidsdrömma.

Från Skanskagymnasiet till Hisingsbron

Så gick det sen. Möt Clara igen efter att hon slutfört teknikprogrammets fjärde år på Skanskagymnasiet i Växjö. Nu är hon arbetsledare på Skanskas projekt Hisingsbron i Göteborg.

Få hjälp med din studieekonomi

Till och med vårterminen det år du fyller 20 har du rätt till studiehjälp. Därefter kan du ansöka om studiemedel.