Här ansöker du till Skanskagymnasiet

Ansök till programmet

Här ansöker du till det fjärde tekniska året på Skanskagymnasiet. 

Ditt äventyr startar här

För att söka till Skanskagymnasiet behöver du fylla i vårt ansökningsformulär som du hittar här på sidan. 

 

Förutom att skriva in dina uppgifter vill vi även att du bifogar ditt studieintyg och ett personligt brev där du beskriver dig själv och varför du söker till oss. 

 

Innan sista juni meddelar vi om antagning med kursstart ht 2024 och ger besked till samtliga som skickat in en ansökan. 

 

 

Behörighet att söka fjärde tekniska året

För att gå det det fjärde tekniska året hos oss behöver du ha en gymnasieexamen från teknikprogrammet. Du ska ha läst kurserna; Arkitektur Hus och Byggnadsverk, eller ha motsvarande kunskaper, för att vara behörig att söka TE4 med inriktning mot produktionsledning inom bygg och anläggning.

 

Du kan som tidigast påbörja det fjärde året terminen efter att du har avslutat utbildningen på teknikprogrammet eller senast det kalenderår du fyller 22 år.

Information om behandling av personuppgifter


Uppgifter som du lämnar in i din ansökan till exempel namn, kontaktuppgifter, personnummer, kön, CV, personligt brev och betyg behandlas av Skanskaskolan i Växjö AB (”Skanskaskolan”) som personuppgiftsansvarig. Det betyder att Skanskaskolan ansvarar för att dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Dina personuppgifter behandlas i syfte att hantera och administrera din ansökan till Skanskaskolan. Behandlingen sker med stöd av en s.k. intresseavvägning. Detta innebär att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för ovan nämnda ändamål och vi gör det på ett sätt som inte bedöms kränka din personliga integritet. Uppgifterna som samlas in raderas av Skanskaskolan två år efter att du skickat in din ansökan.

Skanskaskolan kan komma att lämna ut dina personuppgifter till något av våra koncernbolag, t.ex. Skanska Sverige AB. Interna och externa leverantörer kan även få tillgång till uppgifterna i samband med att de tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. IT-tjänster. Om personuppgifterna överförs till en part som behandlar personuppgifterna på uppdrag av Skanskaskolan, utanför EU/EES, vidtas särskilda skyddsåtgärder. Exempelvis tecknas avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen. Skanskaskolan kan även komma att lämna ut personuppgifter om vi annars är skyldiga att lämna ut uppgifterna enligt lag eller myndighetsbeslut.

För mer information om dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning samt kontaktuppgifter, se våra avsnittet Behandling av personuppgifter i våra Användarvillkor: https://www.skanska.se/anvandarvillkor/#personuppgifter


Verkligheten är bästa skolan

På Skanskagymnasiet ingår praktik i din utbildning. Praktiken genomför du på något av Skanskas projekt runt om i Sverige.

Om skolan

Skanskagymnasiet är en liten skola med eget internat, fina lokaler, modern teknisk utrustning och familjär stämning.

Teknikprogrammet med inriktning samhällsbyggande och miljö

Vårt unika teknikprogram ger dig en bred bas att stå på oavsett vad du väljer att göra efter studenten. Här kan du välja mellan arkitektur- eller byggteknisk profil i vår utbildning.