Hantering av synpunkter till skolan

Utifrån skollagen ska huvudmannen ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen, oavsett om det gäller organisationen, hanteringen eller bemötande.
Gabriela Rieger, Skanskagymnasiet

Gabriela Rieger

Rektor

+46 10-449 37 08
+46 72-387 84 56

Du ska trivas hos oss

 

På Skanskagymnasiet arbetar personal och elever tillsammans för att kontinuerligt förbättra vår verksamhet. Vi prioriterar ditt mående och att din utbildning håller en hög kvalitet. 

 

Dina synpunkter är viktiga för oss alla. Skolans huvudman får information om alla ärenden vi får in samt om de åtgärder som har genomförts.

 

Detta kan du göra för att framföra dina synpunkter


Du som är elev:

  1. Du kan ta upp synpunkter på klassrådet. De kommentarer som kommer in dokumenteras i klassrådsprotokollet och lyfts sedan av klassens representanter på skolans samråd. Svar med vilka åtgärder som görs skickas tillbaka till klassen genom klassens representanter.

  2. Har du synpunkter som rör din undervisning bör du ta upp  med dina undervisande lärare och sedan med din mentor. Genom direkt dialog med den det beror på kan du få snabbare svar på vilka åtgärder som tas.

  3. Känner du att du inte får gensvar på dina synpunkter eller att det gäller bemötandet som rör personalen ta gärna kontakt med skolans rektor. Synpunkter som inkommer till rektor dokumenteras och presenteras till skolans styrelse.

  4. Du kan också skicka dina synpunkter via mail till skanskagymnasiet@skanska.se. Då får du ett personligt svar med vilka åtgärder som kommer att genomföras.


Du som är vårdnadshavare/förälder

  1. Har du synpunkter som rör utbildningen ta upp de i första hand med undervisande lärare, mentor eller berörd personal. Genom direkt dialog med den det beror på kan du få snabbare svar på vilka åtgärder som tas.

  2. Är du inte nöjd med hanteringen eller av annan anledning inte vill framföra synpunkterna direkt till berörd personal kan du vända dig till skolans rektor. Meja till skanskagymnasiet@skanska.se. och märk mailet med ”Att: Skolans rektor”. Synpunkter som inkommer till skolans rektor dokumenteras och presenteras till skolans styrelse. 

  3. Om du inte är nöjd med rektors hantering av dina synpunkter kan du vända dig till skolans huvudman via mejl skanskagymnasiet@skanska.se, märk mejlet med ”Att: skolans huvudman”. Du kommer att få ett personligt svar med vilka åtgärder som kommer att genomföras.

 

Tack för dina synpunkter!