Din väg in på Skanska

Läs ett fjärde tekniskt år på Skanskagymnaiset och få möjligheten att jobba på Skanska efter examen!

Vill du skicka in en ansökan?

Klicka här för att komma till ansökan för det fjärde tekniska året på Skanskagymnasiet 2024

TE4: Skanskas gymnasieingenjörsprogram

Har du läst en teknik på gymnasiet och är redo för att ta klivet in i din karriär. Det fjärde tekniska året på Skanskagymnasiet ger den en examen som gymnasieingenjör. Allt du lär dig under året syftar till att du ska kunna gå direkt ut i arbetslivet!

 

Sedan 2009 har hundratals studenter gått vår utbildning och inlett sin karriär på Skanska. Många jobbar kvar idag i olika projekt och yrkesroller. 

 

Vårt mål är att du som läser det fjärde året hos oss ska bli erbjuden jobb som biträdande arbetsledare när du är klar med dina studier. Godkända betyg, goda värderingar och praktikomdömen ligger till grund för erbjudande om provanställning på Skanska.

 

Vi har riksintag och här möter du elever från hela Sverige. 

Utbildningens innehåll

Hos oss går du TE4 med inriktningen produktionsledning inom bygg och anläggning. Under året läser du 900 gymnasiepoäng, varav 300p är praktik. Vi hjälper dig ordna med praktikplats på ett Skanskaprojekt i Sverige, är du i behov av boende under din praktik får du det av oss. 

 

I din utbildning kommer du få fördjupa dig inom byggteknik, byggprocessen, produktionsledning samt produktionsplanering. Vi jobbar mycket tillsammans i grupparbeten men också i enskilda studier. Här kommer du arbeta i och utforska digitala verktyg som används av branschen idag. 

 

Efter avslutade studier får du en gymnasieingenjörsexamen inom samhällsbyggande och utgång produktionsledning.

Behörighet att söka fjärde tekniska året

 

Du är behörig att söka till det fjärde tekniska året om du tagit gymnasieexamen från teknikprogrammet. Från och med 2018 behöver du även ha läst kurserna Arkitektur Hus och Byggnadsverk, eller ha motsvarande kunskaper, för att vara behörig att söka till det fjärde året på Skanskagymnasiet.

Du kan påbörja det fjärde året terminen efter att du har avslutat utbildningen på teknikprogrammet eller senast det kalenderår du fyller 22 år.


Direkt ut i arbetslivet

Clara går teknikprogrammets fjärde år på Skanskagymnasiet i Växjö. I en artikel berättar hon om hur det är att göra praktik på en byggarbetsplats och om sina framtidsdrömma.

Om skolan

Skanskagymnasiet är en liten skola med eget internat, fina lokaler, modern teknisk utrustning och familjär stämning.

Få hjälp med din studieekonomi

Till och med vårterminen det år du fyller 20 har du rätt till studiehjälp. Därefter kan du ansöka om studiemedel.