Uppdaterad: mar 2023

Det fjärde tekniska året

TE4 elever barkarbystaden

Det fjärde tekniska året på Skanskagymnasiet är en yrkesutbildning. Allt du lär dig under utbildningen syftar till att du ska kunna gå direkt ut i arbetslivet efter yrkesutbildning och du blir gymnasieingenjör efter avslutat utbildning.

Du som läser ett fjärde år på Skanskagymnasiet kan bli erbjuden ett jobb som biträdande arbetsledare när du är klar med dina studier. Godkända betyg, goda värderingar och praktikomdömen ligger till grund för erbjudande om provanställning. Skanskagymnasiet antar elever från hela landet.

Ansök till det fjärde tekniska året 

Utbildningens innehåll

Det fjärde tekniska året på Skanskagymnasiet har inriktningen produktionsledning inom bygg och anläggning. Du läser 900 gymnasiepoäng, varav minst 300 poäng är yrkespraktik. Utbildningen har en samhällsbyggande profil där du fördjupar dig i byggteknik, byggprocessen, produktionsledning samt produktionsplanering. Efter avslutade studier får du en gymnasieingenjörsexamen med profilen samhällsbyggande och utgång produktionsledning.

Behörighet att söka fjärde tekniska året

Du är behörig att söka till det fjärde tekniska året om du tagit gymnasieexamen från teknikprogrammet. Från och med 2018 behöver du även ha läst kurserna Arkitektur Hus och Byggnadsverk, eller ha motsvarande kunskaper, för att vara behörig att söka till det fjärde året på Skanskagymnasiet.

Du kan påbörja det fjärde året terminen efter att du har avslutat utbildningen på teknikprogrammet eller senast det kalenderår du fyller 22 år.

Kursplan det fjärde tekniska året*

Gemensamma ämnen 300 p

  • Gymnasieingenjören i praktiken 200 p
  • Examensarbete 100 p

Profilgemensamma ämnen 100 p

  • Byggprocessen 100 p

Utgångsspecifika ämnen:

Produktionsledning - Bygg och anläggning 500 p

  • Rit- och mätningsteknik 100 p
  • Planering före byggstart 100 p
  • Byggstyrning 100 p
  • Teknik - specialisering 100 p
  • BIM-samordning 100 p

APL 12 veckor ingår i utbildningen.

*Kursplanen kan komma att ändras.

Studieekonomi

Till och med vårterminen det år du fyller 20, är du berättigad till studiehjälp. Läser du det fjärde året efter att du har fyllt 20 år, får du i stället ansöka om studiemedel.

Läs mer på CSN:s webbplats

Ansökan

Ansökan till hösten 2023 är öppen. Kom ihåg att bifoga personligt brev och aktuell studieplan. Du som ansöker till TE4 behöver mejla en kopia på din gymnasieexamen omgående efter skolavslutningen i juni. Mejla till skanskagymnasiet@skanska.se

Information om behandling av personuppgifter

Uppgifter som du lämnar in i din ansökan till exempel namn, kontaktuppgifter, personnummer, kön, CV, personligt brev och betyg behandlas av Skanskaskolan i Växjö AB (”Skanskaskolan”) som personuppgiftsansvarig. Det betyder att Skanskaskolan ansvarar för att dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning.
Dina personuppgifter behandlas i syfte att hantera och administrera din ansökan till Skanskaskolan. Behandlingen sker med stöd av en s.k. intresseavvägning. Detta innebär att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för ovan nämnda ändamål och vi gör det på ett sätt som inte bedöms kränka din personliga integritet. Uppgifterna som samlas in raderas av Skanskaskolan två år efter att du skickat in din ansökan.
Skanskaskolan kan komma att lämna ut dina personuppgifter till något av våra koncernbolag, t.ex. Skanska Sverige AB. Interna och externa leverantörer kan även få tillgång till uppgifterna i samband med att de tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. IT-tjänster. Om personuppgifterna överförs till en part som behandlar personuppgifterna på uppdrag av Skanskaskolan, utanför EU/EES, vidtas särskilda skyddsåtgärder. Exempelvis tecknas avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen. Skanskaskolan kan även komma att lämna ut personuppgifter om vi annars är skyldiga att lämna ut uppgifterna enligt lag eller myndighetsbeslut.
För mer information om dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning samt kontaktuppgifter, se våra avsnittet Behandling av personuppgifter i våra Användarvillkor: https://www.skanska.se/anvandarvillkor/#personuppgifter

Praktik och provanställning

Efter det fjärde tekniska året på Skanskagymnasiet är de färdiga gymnasieingenjörer och redo för arbetslivet. Gabriella Holubec och Albin Jerse är två av eleverna som fått en unik möjlighet att påbörja sin resa som medarbetare på Skanska.

Tillbaka till toppen