Uppdaterad: feb 2019

Det fjärde tekniska året

skanskagymnasiet-elev-larare

Det fjärde tekniska året på Skanskagymnasiet är en yrkesutbildning. Allt du lär dig under utbildningen syftar till att du ska kunna gå direkt ut i arbetslivet.

Du som läser ett fjärde år på Skanskagymnasiet kan bli erbjuden ett jobb som biträdande arbetsledare när du är klar med dina studier. Godkända betyg, goda värderingar och praktikomdömen ligger till grund för erbjudande om provanställning. Skanskagymnasiet antar elever från hela landet.

Utbildningens innehåll

Det fjärde tekniska året på Skanskagymnasiet har inriktningen produktionsledning inom bygg och anläggning. Du läser 900 gymnasiepoäng, varav minst 300 poäng är yrkespraktik. Utbildningen har en samhällsbyggande profil där du fördjupar dig i byggteknik, byggprocessen, produktionsledning samt produktionsplanering. Efter avslutade studier får du en gymnasieingenjörsexamen med profilen samhällsbyggande och utgång produktionsledning.

Behörighet att söka fjärde tekniska året

Du är behörig att söka till det fjärde tekniska året om du tagit gymnasieexamen från teknikprogrammet. Från och med 2018 behöver du även ha läst kurserna Arkitektur Hus och Byggnadsverk, eller ha motsvarande kunskaper, för att vara behörig att söka till det fjärde året på Skanskagymnasiet.

Du kan påbörja det fjärde året terminen efter att du har avslutat utbildningen på teknikprogrammet eller senast det kalenderår du fyller 22 år.

Kursplan det fjärde tekniska året*

Gemensamma ämnen 300 p

  • Gymnasieingenjören i praktiken 200 p
  • Examensarbete 100 p

Profilgemensamma ämnen 100 p

  • Byggprocessen 100 p

Utgångsspecifika ämnen:

Produktionsledning - Bygg och anläggning 500 p

  • Rit- och mätningsteknik 100 p
  • Planering före byggstart 100 p
  • Byggstyrning 100 p
  • Teknik - specialisering 100 p
  • BIM-samordning 100 p

APL 11-12 veckor ingår i utbildningen

*Kursplanen kan komma att ändras.

Studieekonomi

Till och med vårterminen det år du fyller 20, är du berättigad till studiehjälp. Läser du det fjärde året efter att du har fyllt 20 år, får du i stället ansöka om studiemedel.

Läs mer på CSN:s webbplats

Ansök till det fjärde tekniska året

Här kan du ansöka till det fjärde tekniska året på Skanskagymnasiet. Ansökan är öppen den 15 mars till 1 maj.

Ansök till det fjärde tekniska året

Så behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgifterna i din ansökan kommer att användas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifterna kommer att användas som underlag för antagning till Skanskagymnasiet. Uppgifterna används också till statistik, som underlag till fakturering vid interkommunal ersättning och vid kontroll beträffande utbetalning av bidrag till fristående skolor. Personuppgifterna lämnas också vidare till SCB och CSN. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta.

Det här gör en arbetsledare

Arbetsledaren är spindeln i nätet och leder den dagliga produktionen. Du ansvarar för att planera, leda och fördela det dagliga arbetet för ditt arbetslag.

Möt Anna Palmér, arbetsledare på Skanska
Tillbaka till toppen