Ansök till Skanskagymnasiet

Här har vi samlat information till dig som funderar på att söka till Skanskagymnasiet.

Så ansöker du till Teknikprogrammet

Du ansöker till teknikprogrammet på Skanskagymnasiet via din skola.

 

 

Tänk på följande i din ansökan:

  • Söker du från en skola utanför Växjö kommun, är det viktigt att du anger 0780 som kommunkod och TESAM som programkod.
  • Finns det ett fritextfält, anger du om du tror att du vill läsa Byggteknisk profil eller Arkitekturprofil (slutgiltigt profilval gör du på vårterminen i ÅK1).
  • Ange om du vill läsa Moderna språk (Franska, Spanska eller Tyska).

Undrar du över någonting?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om programmet, TE4 eller ansökan. 

När kan jag ansöka?

Datum för val och omval varierar, titta på antagningskanslier.skr.se vad som gäller i din kommun.

 

När vet jag om jag blivit antagen?

Definitivt antagningsbesked får du i början av juli.

Det är viktigt att du skickar in svarsblanketten som medföljer antagningsbeskedet, så att vi vet om du accepterar din plats eller inte.

 

Hur många poäng behöver jag ha för att söka till Skanskagymnasiet? 

Medelvärdet för att komma in hösten 2022 var 259 poäng. Vi rekommenderar att du har minst 220 poäng för att ha en god möjlighet att komma in till oss.

 

Ditt slutgiltiga meritvärde avgör om du antas till utbildningen.

Ansökan till fjärde tekniska året

Ansökan för att söka till fjärde tekniska året med start 2024 öppnar den 15 mars 2024. Ansökan kommer att finnas här!

 

 

Information om behandling av personuppgifter


Uppgifter som du lämnar in i din ansökan till exempel namn, kontaktuppgifter, personnummer, kön, CV, personligt brev och betyg behandlas av Skanskaskolan i Växjö AB (”Skanskaskolan”) som personuppgiftsansvarig. Det betyder att Skanskaskolan ansvarar för att dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Dina personuppgifter behandlas i syfte att hantera och administrera din ansökan till Skanskaskolan. Behandlingen sker med stöd av en s.k. intresseavvägning. Detta innebär att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för ovan nämnda ändamål och vi gör det på ett sätt som inte bedöms kränka din personliga integritet. Uppgifterna som samlas in raderas av Skanskaskolan två år efter att du skickat in din ansökan.

Skanskaskolan kan komma att lämna ut dina personuppgifter till något av våra koncernbolag, t.ex. Skanska Sverige AB. Interna och externa leverantörer kan även få tillgång till uppgifterna i samband med att de tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. IT-tjänster. Om personuppgifterna överförs till en part som behandlar personuppgifterna på uppdrag av Skanskaskolan, utanför EU/EES, vidtas särskilda skyddsåtgärder. Exempelvis tecknas avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen. Skanskaskolan kan även komma att lämna ut personuppgifter om vi annars är skyldiga att lämna ut uppgifterna enligt lag eller myndighetsbeslut.

För mer information om dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning samt kontaktuppgifter, se våra avsnittet Behandling av personuppgifter i våra Användarvillkor: https://www.skanska.se/anvandarvillkor/#personuppgifter


Verkligheten är bästa skolan

På Skanskagymnasiet ingår praktik i din utbildning. Praktiken genomför du på något av Skanskas projekt runt om i Sverige.

Möt våra elever

Om du tycker om tekniska ämnen och matematik är Skanskagymnasiet en utbildning för dig. Hos oss får du blanda teori med praktik i en hemtrevlig och personlig miljö. Här berättar några av våra elever varför de är så nöjda med Skanskagymnasiet.

Teknikprogrammet med inriktning samhällsbyggande och miljö

Vårt unika teknikprogram ger dig en bred bas att stå på oavsett vad du väljer att göra efter studenten. Här kan du välja mellan arkitektur- eller byggteknisk profil i vår utbildning.