Om skolan

Hantering av synpunkter till skolan

Utifrån skollagen ska huvudmannen för en skola ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen, oavsett om det gäller organisationen, hanteringen eller bemötande.

På Skanskagymnasiet arbetar personal och elever tillsammans för att kontinuerligt förbättra verksamheten så att den blir så bra som möjligt. För oss är det en självklarhet att skolan ska göra allt den kan för att du ska få den bästa möjliga utbildning och den bästa bemötande.

Dina synpunkter är viktiga för oss alla. Framför de, bra kan bli bättre!
Skolans huvudman får information om alla inskickade synpunkter samt om de åtgärder som har genomförts.

Så kan du göra

Om du är elev

  1. Du kan ta upp synpunkter på klassrådet. Synpunkterna dokumenteras i klassrådsprotokollet och lyfts sedan av klassens representanter på skolans samråd. Svar med vilka åtgärder som görs skickas tillbaka till klassen genom klassens representanter.
  2. Har du synpunkter som rör undervisningen ta upp de i första hand med dina undervisande lärare, sedan med din mentor. Genom direkt dialog med den det beror på kan du få snabbare svar på vilka åtgärder som tas.
  3. Känner du att du inte får gensvar på dina synpunkter eller att det gäller bemötandet som rör personalen ta gärna kontakt med rektorn. Synpunkter som inkommer till rektor dokumenteras och presenteras till skolans styrelse.
  4. Du kan också skicka dina synpunkter via mail till skanskagymnasiet@skanska.se. Då får du ett personligt svar med vilka åtgärder som kommer att genomföras.

Om du är vårdnadshavare/förälder

  1. Har du synpunkter som rör utbildningen ta upp de i första hand med undervisande lärare, mentor eller berörd personal. Genom direkt dialog med den det beror på kan du få snabbare svar på vilka åtgärder som tas.
  2. Om du inte är nöjd med hanteringen eller av annan anledning inte vill framföra synpunkterna direkt till berörd personal kan du vända dig till skolans rektor och skicka dina synpunkter via mejl skanskagymnasiet@skanska.se, märk mailet med ”Att: skolans rektor”. Synpunkter som inkommer till skolans rektor dokumenteras och presenteras till skolans styrelse. Du kommer att få ett personligt svar med vilka åtgärder som kommer att genomföras.
  3. Om du inte är nöjd med rektors hantering av dina synpunkter kan du vända dig till skolans huvudman via mejl skanskagymnasiet@skanska.se, märk mejlet med ”Att: skolans huvudman”. Du kommer att få ett personligt svar med vilka åtgärder som kommer att genomföras.


Tack för dina synpunkter!

Tillbaka till toppen