Uppdaterad: jul 2020

Information med anledning av coronaviruset/covid-19

Vi följer utvecklingen av det globala coronavirusutbrottet (covid-19). Om vi var och en gör vår del för att förhindra spridning av viruset kan vi hjälpa till att minska risken för alla. Folkhälsomyndigheten hävde beslutet om rekommenderad distansundervisning den 15 juni. Vi på Skanskagymnasiet välkomnar nya och inskriva elever tillbaka till skolstart.

Skolan har skickat ut riktlinjer till nya antagna elever och vårdnadshavarna. För inskrivna elever uppdateras informationen på skolans intranät om nya riktlinjer när de uppkommer.

Inför skolstarten vill vi påminna samtliga att följa rekommendationerna med anledning av att vi fortfarande ska begränsa smittspridningen av covid-19.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi på skolan vill särskilt informera om följande:

  • Utifrån rådande situation i världen vill vi att du, om du känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Åk inte till skolan eller internatet! Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

  • Du kan komma till skolan eller internatet om det har gått sju dagar sen du blev sjuk, även om du har kvarvarande torrhosta, och du varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

  • Har du hunnit komma till internatet och du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska inte gå till skolan eller träffa andra elever på internatet. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra! Vi vill att föräldrarna hämtar sina barn från internatet. Vänta minst två dygn efter att du blivit helt frisk innan du går till skolan och internatet.

  • I samband med skolstarten kommer särskild information hållas inför eleverna gällande hur vi följer allmänna riktlinjer samt vad som gäller specifikt på skolan.

  • Utrymmen och vissa ytor städas och torkas flera gånger dagligen.

  • Handsprit finns utplacerad på flertalet platser runt om i skolan.

  • Skolan lägger upp aktuell och relevant information på SchoolSoft. Därför är det viktigt att aktivt uppdatera er om vad som händer via SchoolSoft.

Folkhälsomyndigheten

Skolverket

skanska.se/coronavirus

 

Vid frågor kontakta:

Tillbaka till toppen