Uppdaterad: feb 2023

Ansök till Skanskagymnasiet

Ansökan till teknikprogram med inrikting samhällbyggande och miljö

Medelvärdet för att komma in hösten 2022 var 259 poäng. Vi rekommenderar att du har minst 220 poäng för att ha en god möjlighet att komma in till oss.   

Du ansöker till teknikprogrammet på Skanskagymnasiet via din skola.

Tänk på följande i din ansökan:

  • Söker du från en skola utanför Växjö kommun, är det viktigt att du anger 0780 som kommunkod och TESAM som programkod.

  • Finns det ett fritextfält, anger du om du tror att du vill läsa Byggteknisk profil eller Arkitekturprofil (slutgiltigt profilval gör du på vårterminen i ÅK1).

  • Ange även om du vill läsa Moderna språk (Franska, Spanska eller Tyska).

Annat viktigt:

  • Datum för val och omval varierar, titta på antagningskanslier.skr.se vad som gäller i din kommun.

  • Definitivt antagningsbesked får du i början av juli.

  • Det är viktigt att du skickar in svarsblanketten som medföljer antagningsbeskedet, så att vi vet om du accepterar din plats eller inte.

  • Ditt slutgiltiga meritvärde avgör om du antas till utbildningen.

 

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss på Skanskagymnasiet

 

Ansökan till fjärde tekniska året

Ansökan för att söka till fjärde tekniska året kommer att finnas här från och med januari 2023.

Ansök här: Ansökan Skanskagymnasiet fjärde tekniska året

 

Information om behandling av personuppgifter

Uppgifter som du lämnar in i din ansökan till exempel namn, kontaktuppgifter, personnummer, kön, CV, personligt brev och betyg behandlas av Skanskaskolan i Växjö AB (”Skanskaskolan”) som personuppgiftsansvarig. Det betyder att Skanskaskolan ansvarar för att dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning.
Dina personuppgifter behandlas i syfte att hantera och administrera din ansökan till Skanskaskolan. Behandlingen sker med stöd av en s.k. intresseavvägning. Detta innebär att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för ovan nämnda ändamål och vi gör det på ett sätt som inte bedöms kränka din personliga integritet. Uppgifterna som samlas in raderas av Skanskaskolan två år efter att du skickat in din ansökan.
Skanskaskolan kan komma att lämna ut dina personuppgifter till något av våra koncernbolag, t.ex. Skanska Sverige AB. Interna och externa leverantörer kan även få tillgång till uppgifterna i samband med att de tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. IT-tjänster. Om personuppgifterna överförs till en part som behandlar personuppgifterna på uppdrag av Skanskaskolan, utanför EU/EES, vidtas särskilda skyddsåtgärder. Exempelvis tecknas avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen. Skanskaskolan kan även komma att lämna ut personuppgifter om vi annars är skyldiga att lämna ut uppgifterna enligt lag eller myndighetsbeslut.
För mer information om dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning samt kontaktuppgifter, se våra avsnittet Behandling av personuppgifter i våra Användarvillkor: https://www.skanska.se/anvandarvillkor/#personuppgifter
Tillbaka till toppen